menu
Word Lid
Vlaams Belang steunt actie tijdens burgemeestersoverleg Ventilus en herhaalt oproep ondergronds traject

Het Vlaams Belang tekende vandaag present op de actie van verschillende burgerplatformen tegen een bovengrondse Ventilus-hoogspanningslijn. De actie vond plaats tijdens het overleg tussen de burgemeesters van de

vijfentwintig betrokken gemeenten en de Vlaamse regering. “Wij steunen de bezorgdheden van de West-Vlamingen volmondig”, reageert Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Ventilus kan en moet ondergronds!”

Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil in West-Vlaanderen een nieuwe hoogspanningslijn (Ventilus) realiseren om onder meer de stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Sinds het project werd aangekondigd regent het echter protest in de kustprovincie. Omwonenden van het hoogspanningstraject, burgerplatformen en lokale besturen verkiezen een ondergrondse hoogspanningslijn op gelijkstroom. Maar daar wil de hoogspanningsnetbeheerder niet van weten. Die blijft pleiten voor een bovengronds traject op wisselstroom. “Dit dossier sleept al veel te lang aan”, stelt Ryheul. “Voor Elia telt enkel de winst, het wordt namelijk hoe langer hoe meer duidelijk dat een ondergrondse gelijkstroomlijn wel degelijk een reële optie is.”

“Voor Elia telt enkel de winst, het wordt namelijk hoe langer hoe meer duidelijk dat een ondergrondse gelijkstroomlijn wel degelijk een reële optie is.”

De Vlaamse regering zit verveeld met de zaak. Volgens het Vlaams Belang draagt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een verpletterende verantwoordelijkheid in het Ventilus-dossier. “De blunders stapelen zich op in dit enorm belangrijke dossier”, zegt het Vlaams parlementslid. “Eerst was er de minister die zich pas in mei dit jaar publiekelijk afvroeg waarom men in Duitsland wel hoogspanningslijnen ondergronds kan realiseren. Dan was er het feit dat de minister het rapport van de intendant die in 2021 werd aangesteld niet wou bekendmaken, ondanks dat er al verschillende lekken in de pers waren verschenen. En in juli stelde de minister plots dat er sprake was van een misverstand als men zegt dat er een keuze moet worden gemaakt tussen een boven- of ondergronds traject.”

De partij steunt dan ook de actie van omwonenden en actiegroepen vandaag die allen oproepen om Ventilus ondergronds te realiseren. Vorige week nog kondigde het Vlaams Belang in Brugge bij monde van fractieleider Stefaan Sintobin aan een motie in te zullen dienen om resoluut te pleiten voor een ondergrondse oplossing. Het burgemeestersoverleg biedt volgens de partij de uitgelezen kans om nogmaals duidelijk te maken aan de Vlaamse regering dat ze rekening moet houden met de bezorgdheden van de West-Vlamingen. “Er zijn ministers van alle meerderheidspartijen aanwezig bij het overleg”, besluit Ryheul, “we doen dan ook nogmaals een oproep aan al die partijen om de juiste beslissing te nemen. Ventilus kan en moet ondergronds gerealiseerd worden!”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF